Γενικοί Όροι – Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η κράτηση του ταξιδιού σας. Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται με το «TRAVELIDEAL.T.D.», που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας του ταξιδιού που διαλέξατε και εκτυπωθεί η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Με την πληρωμή της προκαταβολής επιβεβαιώνεται ότι διαβάσατε τους γενικούς όρους, και συμφωνείται μ αυτούς. Οι γενικοί όροι αποτελούν μέρος της σύμβασης μεταξύ εσάς και του «TRAVEL IDEA L.T.D.», η οποία διέπεται από τους ελληνικούς νόμους και τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνο.

 Η εξόφληση του ταξιδιού σας. Η επιβεβαίωση της κράτησης και της προκαταβολής σας γίνεται  με την παραλαβή των σχετικών παραστατικών, στα οποία αναφέρεται η συνολική αξία του ταξιδιού σας και το οφειλόμενο υπόλοιπο, που είναι πληρωτέο 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. Αν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας από 7 έως 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση,  το «TRAVEL IDEA L.T.D.» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν εγγραφείτε σε ένα ταξίδι σε διάστημα λιγότερο από 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλετε τη συνολική αξία του ταξιδιού κατά το στάδιο της κράτησης.

Ακύρωση αρχικής κράτησης. Οποιαδήποτε ακύρωση, χρειάζεται να μας γνωρίσετε γραπτώς. Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε την γραπτή ενημέρωση σας και θα ισχύουν τα παρακάτω ακυρωτικά.

  • Από την εγγραφή έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση
  • 29-15 ημέρες πριν από την αναχώρηση παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού
  • 14-1 ημέρα πριν από την αναχώρηση παρακράτηση του συνολικού ποσού.           

Μεταφορά κράτησης. Οποιαδήποτε μεταφορά κράτησης για άλλη ημερομηνία του ίδιου ταξιδιού ή άλλου ταξιδιού , γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία μας έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Επίσης συνεννόηση χρειάζεται και στη περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε την κράτησή σας σε κάποιο άλλο άτομο. Πάντως η όποια αλλαγή θα πρέπει καταρχήν να γίνει αποδεκτή από τις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρίες και ξενοδοχεία ενώ παράλληλα θα υπάρχει διοικητικό τέλος 50 ευρώ. Αυτό το διοικητικό τέλος είναι πέρα από τυχόν άλλα έξοδα που θα έχουν  υπολογίσει οι διάφοροι προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

 Διαβατήριο και θεωρήσεις – Βίζες. Το διαβατήριο είναι απαραίτητο σε κάθε ταξίδι. Εφόσον υπάρχει, προτείνουμε να το έχετε μαζί σας ακόμη και για τις χώρες της Ε.Ε. είναι δική σας ευθύνη να έχετε διαβατήριο που ισχύει και να έχετε πληροφορηθεί για τις θεωρήσεις (βίζες) που χρειάζονται. Αν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλεται να μας το γνωστοποιήσετε κατά την εγγραφή σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με εμάς, τις απαραίτητες θεωρήσεις που χρειάζονται (χρόνος, φωτογραφίες, τέλη κ.λπ.). αν δεν ακολουθήσετε τη διαδικασία που ορίζει κάθε προξενική αρχή της ξένης χώρας που απαιτεί θεώρηση, αλλά και αν δεν έχετε προσκομίσει τα σωστά έγγραφα που απαιτούνται και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στην ξένη χώρα, το Travelidea δεν φέρει καμία ευθύνη. Στην περίπτωση που ακυρώσετε το ταξίδι γι αυτόν το λόγο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που ενδεχομένως θα προκαλέσετε στο ταξίδι.

Υγεία και υγειονομικές διατυπώσεις. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικό ταξίδι πρέπει να είναι σε φυσική κατάσταση τέτοια που να μπορούν να το φέρουν εις πέρας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα ταξιδιώτη, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που κατέλαβε, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δημιουργεί άμεσα μεγάλο πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρομείς. Σε μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Αν έχετε προβλήματα υγείας, συμβουλευθείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι σας. Κάθε ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να λάβει τις απαραίτητες υγειονομικές ανάγκες προφυλάξεις, τις οποίες συστήνει η Π.Ο.Υ για τις επισκεπτόμενες χώρες. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να απευθύνετε στο υγειονομικό κέντρο της πόλης που κατοικεί.

Ευθύνες ταξιδιωτών. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου του, των χρημάτων του, των αεροπορικών του εισιτηρίων κ.λ.π. Αν χάσετε κάτι θα σας συμπαρασταθούμε για την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ακρίβεια του εντύπου μας. Όλα τα ταξίδια, είναι σχεδιασμένα με βάση τα ισχύοντα αεροπορικά δρομολόγια τη στιγμή που γράφτηκε το πρόγραμμα. Ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτά είναι δυνατόν  να τροποποιήσουν, τη σειρά, τις διανυκτερεύσεις, αλλά και τις αρχικά προβλεπόμενες επισκέψεις και ξεναγήσεις. Ορισμένα ταξίδια είναι από τη φύση τους δύσκολα και απαιτούν προσαρμογές ανάλογα με την ημερομηνία που πραγματοποιούνται. Έτσι το τελικό πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού θα αναφέρετε αναλυτικά στον Ταξιδιωτικό Φάκελο μαζί με πληροφορίες για τις πτήσεις, τα ξενοδοχεία κ.λ.π. και θα παραδίδεται στους ταξιδιώτες τρεις ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού.

Αλλαγές προγράμματος. Σε θέματα οδικής μεταφοράς, δι’ αέρος ή θαλάσσης, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Καθυστερήσεις/ ή και αλλαγές δρομολογίων, τύπου αεροσκάφους, ή και ενδιάμεσων σταθμών, είναι πιθανό να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς ή / και από αεροπορικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στη ροή του προγράμματος. Επίσης οι ιδιοκτήτες ‘η διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, καθώς και κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους)είναι πιθανόν να πάρουν αποφάσεις που να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υλοποίησης του προγράμματος έτσι όπως αυτό έχει αρχικά έχει σχεδιαστεί. Το «TRAVEL IDEA L.T.D.»δεν είναι δυνατό ούτε να ελέγξει , ούτε να προλάβει τέτοιου είδους αποφάσεις και ενέργειες κι ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΑ 339/1996), το «TRAVEL IDEA L.T.D.» έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής του ευθύνης για την κάλυψημη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του, καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης.

Αλλαγή του ταξιδιού πριν από την αναχώρηση. Το «TRAVEL IDEA L.T.D.»  για την διοργάνωση των ταξιδιών του χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία κ.λ.π. στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχει άμεσο έλεγχο, κι  ως εκ τούτου υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές χωρίς δική του ευθύνη. Αν έχουμε μια αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, πριν από την αναχώρηση, είτε απευθείας είτε μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου – πράκτορα που έκανε την κράτηση. Σε μια τέτοια περίπτωση σας παρέχουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις:

– Να δεχτείτε την αλλαγή

– Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι στην περίπτωση που θα ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης να καταβάλετε τη διαφορά. Στην περίπτωση που ισχύει μικρότερη τιμή, θα σας επιστραφεί η διαφορά

– Να ακυρώσετε το ταξίδι με ταυτόχρονη επιστροφή  όλων των χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.

Αλλαγές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει την  ευθύνη για περιπτώσεις που μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή  για περιπτώσεις που είναι πέρα από το δικό μας έλεγχο και τη δυνατότητα να τις αποφύγουμε, όπως π.χ. αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστερήσεις λόγω τεχνικής βλάβης ή λόγω προηγούμενου δρομολογίου, πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης το Travelidea δε έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δωματίων σε κάθε ξενοδοχείο, πόλη κ.λ.π. πολλές φορές τα ξενοδοχεία ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής παρουσιάζουν «υπερπληρότητα». Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε δωμάτια σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας κατηγορίας στην ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε να βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας αναλαμβάνουμε να σας επιστέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας του ξενοδοχείου. Μέλημά μας, σε κάθε περίπτωση, είναι να διατηρήσουμε, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, αναλλοίωτο το ύφος και την δομή του κάθε ταξιδιού και μ αυτό το γνώμονα θα αποφασίζονται οι όποιες αλλαγές είναι επιβεβλημένες από αστάθμητους παράγοντες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τον συνοδό σε συνεννόηση με την εταιρία και τις υπεύθυνες αρχές της εκάστοτε χώρας.

Αν ακυρώσουμε το ταξίδι σας. Διατηρούμε τι δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο μέχρι και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε έκτακτες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως πόλεμος ή απειλή πολέμου, κοινωνικές αναταραχές, διεκδικήσεις κλάδων, φυσικές καταστροφές, άσχημες καιρικές συνθήκες ή τρομοκρατικές ενέργειες κ.λ.π.) είναι πιθανόν να ακυρωθεί και σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών. Αν τελικά αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας, σας παρέχουμε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

– Να συμμετάσχετε σε άλλο ταξίδι, με την υποχρέωση ότι στην περίπτωση που ισχύει μεγαλύτερη τιμή πώλησης, θα καταβάλετε τη διαφορά. Στην που ισχύει μικρότερη τιμή θα επιστραφεί η διαφορά.

– Να ζητήσετε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε ήδη καταβάλει.

Ασφάλεια στο εξωτερικό. Η ασφάλεια των ταξιδιωτών μας είναι η πρώτη μας μέριμνα. Γι’ αυτό παρακολουθούμε συνεχώς τις πολιτικές εξελίξεις ανά τον κόσμο και ζητούμε, όταν χρειάζεται, τη συμβουλή του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν μας μα συμβουλέψει να αποφύγουμε την επίσκεψη σε μια χώρα, τότε ενημερώνουμε ανάλογα τους εκδρομείς και ακυρώνουμε, αν χρειάζεται το ταξίδι. Δυστυχώς παρ’ όλα αυτά, εγκληματικές ενέργειες κατά των ανθρώπων και της περιουσίας τους είναι γεγονότα υπαρκτά σε όλο τον κόσμο. Οι ταξιδιώτες έχουν την ίδια ευθύνη για τον εαυτό τους και τα πράγματά τους όπως και όταν είναι στο σπίτι τους. Συνιστούμε να μην αφήνετε χρήματα, τιμαλφή και διαβατήρια αφύλακτα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Συνιστούμε να φυλάσσετε χρήματα και διαβατήρια σε εσωτερικές τσέπες σε ειδικό τσαντάκι που δένετε στη μέση. Στις πτήσεις να αποφεύγετε να παραδίδετε βαλίτσες ή τσάντες που δεν κλειδώνουν. Τέλος, μην αφήνετε πράγματα στα πούλμαν κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων, ακόμη και αν σας συσταθεί ως ασφαλές από τους τοπικούς υπευθύνους. Εάν εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδας σας αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, τραυματιστεί ή αποβιώσει από κάποια δραστηριότητα – υπηρεσία πέρα από αυτές που αναλάβαμε να σας προσφέρουμε, είτε επί τόπου από τον αντιπρόσωπο μας, θα σας συμπαρασταθούμε για οποιαδήποτε ενέργεια (απαίτηση) θελήσετε να υποβάλετε εναντίον οποιουδήποτε, αλλά εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε.