logo-white

Προσωπικά δεδομένα – GDPR

πρωτοποροι στον τουρισμο-

Travel Idea

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην «TRAVEL IDEA» σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά μας. Για όλες τις υπηρεσίες μας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων – η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας – είναι  η [εταιρεία]

Στην «TRAVEL IDEA» έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και για τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οι αρχές μας και οι αξίες μας

 • Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
 • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πελατών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
 • Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο ή από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.
 • Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
 

Τα είδη των προσωπικών δεδομένου που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγεται να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της παρούσας συναλλαγής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμο σας και το ΑΦΜ σας, ημερομηνία γέννησης ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, το φύλο σας, ΑΔΤ ή διαβατήριο).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να λαμβάνουμε για να σας παρέχουμε τα ταξίδια που κλείσατε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι τα μοναδικά δεδομένα που είναι υποχρεωτικό να παρέχετε.

Ανάλογα με το είδος των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, μπορεί επίσης να συλλέξουμε:

 • Τον αριθμό προγράμματος τακτικού επιβάτη (Frequent Flyer Νumber / Κάρτα Μιλίων),
 • Πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές απαιτήσεις σας και θέματα υγείας που εσείς μας δίνετε (αν έχετε)
 • Άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τα ταξίδια σας ή που απαιτούνται από κάποιον άλλο πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (όπως αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία).

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός.

 • Όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας για να προχωρήστε στην κράτησή σας.
 • Όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά με κάποιο συνεργάτη μας για να προχωρήστε στην κράτηση σας.
 • Όταν καλέσετε το τμήμα υποστήριξης πελατών μας, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος.
 • Εάν κάνετε κράτηση για κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω του ιστοτόπου μας, θα ζητήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Σε αυτές τις περιστάσεις, βασιζόμαστε σε εσάς ότι θα ενημερώσετε τα πρόσωπα αυτά σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χειριζόμαστε τις επονομαζόμενες «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σχετικά με εσάς, που μπορεί να θεωρούνται κατηγορίες ευαίσθητων δεδομένων. Αυτό θα ίσχυε για παράδειγμα, εάν (i) έχετε υποβάλει ιατρική βεβαίωση για επιστροφή χρημάτων από μια αεροπορική εταιρεία, (ii) έχετε κάποια ασθένεια ή πάθηση που επηρεάζει το ταξίδι σας και για την οποία ζητάτε βοήθεια ή χρειάζεται συγκεκριμένη άδεια, ή (iii) έχετε υποβάλει αίτημα που αποκαλύπτει κάποια άλλα ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Προτού χειριστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε φυσικά να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Δεν θα χειριστούμε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν μας επιτρέπετε να χειριστούμε ή που δεν μας έχετε παράσχει. Περιορισμένος αριθμός των μελών του προσωπικού μας θα έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, και αφού χειριστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας σύμφωνα με το σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα το συντομότερο δυνατό.

Προκειμένου να μας επιτρέπεται να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, οι ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων μάς υποχρεώνουν να έχουμε τη λεγόμενη «νομική βάση» για καθέναν από τους σκοπούς μας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με διάφορους τρόπους – αυτό που κάνουμε εξαρτάται από τις πληροφορίες. Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν λεπτομερώς σε αυτό το θέμα, δείχνοντας τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε.

Τι κάνουμε (οι σκοποί μας αναφορικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα)

 

Η νομική βάση μας

 

Χρόνος αποθήκευσης

 

 

Πραγματοποίηση των ταξιδιών και κρατήσεων που μας έχετε ζητήσει (κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών που μεσολαβούμε –παροχή των υπηρεσιών μας).

 

Σύμβαση συνεργασίας – Συγκατάθεση για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

 

365 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς. Η συγκατάθεση ανακαλείται οποτεδήποτε.

 

 

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα μας (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης)

 

Σύμβαση συνεργασίας

Τα δεδομένα που σχετίζονται με ταξίδια και τυχόν προσωπικά στοιχεία θα διαγράφονται αυτόματα με την διαγραφή του λογαριασμού σας

 

Εκκίνηση της διαδικασίας κράτησης και μη ολοκλήρωση αυτής με καταχώρηση email

Το έννομο συμφέρον μας να ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες (εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, δύναστε να απενεργοποιήσετε αυτά οποτεδήποτε, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία που περιέχεται σε κάθε email ή και στην ιστοσελίδα μας.

 

Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την διακοπή της διαδικασίας

Εντός ενενήντα ημερών για τα αιτήματα groups

 

Παροχή πρόσθετων πληροφοριών και προσφορών που σχετίζονται με το εκάστοτε ταξίδι, (πχ. πρόσθετες αποσκευές) και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για το εκάστοτε ταξίδι σας.

 

 

Το έννομο συμφέρον μας να ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες (εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, δύναστε να απενεργοποιήσετε αυτά οποτεδήποτε, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία που περιέχεται σε κάθε email ή και στην ιστοσελίδα μας)

 

 

Τα δεδομένα που σχετίζονται με προσφορές και πληροφορίες θα διαγράφονται αυτόματα με την διαγραφή του λογαριασμού σας

 

Ενημερωτικό δελτίο μας, που περιέχει προτάσεις για άλλα ταξίδια και προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με ταξίδια και που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Εάν δώσατε τη διεύθυνση email σας με σκοπό να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας.

 

 

Το έννομο συμφέρον μας να ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, δύναστε να απενεργοποιήσετε αυτά οποτεδήποτε, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία που περιέχεται σε κάθε email ή και στην ιστοσελίδα μας

 

Εάν έχετε ζητήσει αποστολή ενημερωτικού δελτίου ως υπηρεσία, σας αποστέλλουμε έως ότου αποφασίσετε να διακόψετε αυτή την υπηρεσία (λήξη της σύμβασης).

 

 

Χρήση cookies με σκοπό τη βελτίωση της χρηστικότητας της παρούσας ιστοσελίδας, την παροχή μιας εξατομικευμένης εμπειρίας και τη συλλογή στατιστικών χρήσης. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας.

 

Το έννομο συμφέρον μας για βελτίωση της υπηρεσίας μας μέσω της εσωτερικής εκπαίδευσης και, κατά περίπτωση, (ii) ικανοποίηση των πιθανών αιτημάτων ή απαιτήσεών σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την καταγραφή των cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser.

 

Ανάλογα με τον τύπο των cookies (βλέπε κατωτέρω)

Δεν χρειάζεται να μας δώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν δεν το κάνετε, ίσως να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά σας από το eshop μας ή το κατάστημά. Αλλά αυτή είναι η επιλογή σας – και το σεβόμαστε αυτό.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα , καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την παρούσα ηλεκτρονική σας κράτηση για να εκδίδουμε το τιμολόγιό σας και να σας ενημερώνουμε για την ορθή αποστολή και λήψη, από εσάς, της κράτησής σας, καθώς και για να διαχειριστούμε, να παρέχουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και να επεξεργάζονται από την εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς, που κρίνονται απαραίτητοι για την εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης:

 • Για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
 • Για να εξασφαλίσετε την εγγύηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε, με βάση τα ειδικώς οριζόμενα στην μεταξύ μας συναλλαγή.
 •          Για να σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική σας κράτηση, μέχρι και την ολοκλήρωσή της.
 • Για την επικοινωνία σας μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, με την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, όπως ενδεικτικά για απαντήσεις σε ερωτήσεις, παράπονα ή ακυρώσεις επί των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Για την ανάθεση της αναζήτησης τυχόν αλλαγών ή ακυρώσεων και σε κάθε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συναλλαγής μας.
 • Για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσης μας με δικαστικές αποφάσεις ή διατάξεις του νόμου, οδηγιών, κανόνων, εγκύκλιων.

Για την διευκολύνουμε την επίτευξη των σκοπών μας ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μοιραστούμε σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση τρίτοι μπορεί να είναι:

 • Συνεργάτες και υπεργολάβοι που παρέχουν στην εταιρεία μας υπηρεσίες αποθήκευσης (data hosting) ή φιλοξενίας δεδομένων ή υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
 • Εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας για να ολοκληρωθεί η κράτησή σας και να τελεσφορήσει αισίως η συναλλαγή μας, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδόχους, ασφαλιστικές εταιρείες και Παγκόσμια Συστήματα Διανομής (GDS) προκειμένου να διευκολύνουμε την οργάνωση των ταξιδιών σας και τις κρατήσεις σας.
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς, ΝΠΔΔ, NΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση, κανονισμό, οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.
 • Οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί μας σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησης μας.

Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τον από μέρους του χειρισμό των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αφού τα λάβει από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να επικοινωνείτε με τον εκάστοτε συνεργάτη για τυχόν αιτήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των συνεργατών προκειμένου να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Λόγω της παγκόσμιας φύσης του ταξιδιωτικού κλάδου, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο όταν τα μέρη στα οποία γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εδρεύουν σε χώρα εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ. Η από μέρους μας γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ απαιτεί μια ορισμένη νομική βάση δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων. Στις περιπτώσεις όπου μια χώρα θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό θα αποτελεί τη νομική μας βάση. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι νομικής βάσης στους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε την εν λόγω γνωστοποίηση των δεδομένων. Είναι οι εξής:

 • ότι η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας (για παράδειγμα, όταν έχετε κάνει κράτηση πτήσης με μια αεροπορική εταιρεία που εδρεύει σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ),
 • ότι η διαβίβαση θα βασίζεται στις τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μπορείτε να βρείτε αντίγραφο αυτών των τυπικών ρητρών προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/), και
 • η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ–ΗΠΑ, στις περιπτώσεις που η διαβίβαση πραγματοποιείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αποδέκτης είναι νομίμως πιστοποιημένος.

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση επεξεργασίας, διαγραφής, αλλοίωσης ή άλλης χρήσης αυτών, εφαρμόζει συγκεκριμένες εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους  ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα ως το λεγόμενο «υποκείμενο των δεδομένων». Παραθέτουμε τα δικαιώματά σας παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης ‐ Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χειριζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στο παρόν έγγραφο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διορθώσουμε τα ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δώσατε λόγω π.χ. των κανόνων των αεροπορικών εταιρειών, και ότι ενδέχεται να επιβληθεί χρέωση για τη συγκεκριμένη αλλαγή.
 • Δικαίωμα διαγραφής ‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, δικαιούστε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για το επονομαζόμενο «δικαίωμα στη λήθη».
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας ‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, δικαιούστε να περιορίσετε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ‐ Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να σταλούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων) σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή από εμάς.
 • Δικαίωμα εναντίωσης ‐ Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις δραστηριότητές μας που βασίζονται στο «έννομο συμφέρον» μας.
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων σας – στην Ελλάδα, στην Αρχή Προστασίας των Δεδομένων http://www.dpa.gr/

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλειπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας ηλεκτρονικής συναλλαγής, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα (γ) επιβάλλεται από τον νόμο.

Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής μας. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους  τους  άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Θέλουμε πάντα να ακούμε από τους πελάτες μας (ειδικά εάν αισθάνεστε ότι σας έχουμε αμελήσει ή θα μπορούσαμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα).

Αν εσείς:

 • Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση / ενημέρωση.
 • Θα θέλατε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας.
 • Θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται παραπάνω ή έχετε να κάνετε μια καταγγελία.

Σας παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία θα χαρεί να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε και για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση dataprotection@bookandgo.gr ή dataprotection@bookandgo.eu

Ή αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση:

«Ταξιδιωτικές Ιδέες Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «TRAVEL IDEA» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αριθμ. 5

Μπορεί να αλλάζουμε αυτή τη σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, για να ανταποκριθούμε καλύτερα και να ενημερώσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αν κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα το καταστήσουμε σαφές στην ιστοσελίδα μας της TRAVEL IDEA ή με άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της TRAVEL IDEA.

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην ειδοποίηση cookie.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ορισμένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης (τα επονομαζόμενα «προσωρινά cookies») και ορισμένα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα (τα επονομαζόμενα «μόνιμα cookies»). Εάν δεν επιθυμείτε να επιτρέψετε την αποθήκευση cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει ο ιστότοπός μας να μη λειτουργούν κανονικά και ορισμένο περιεχόμενο να μην εμφανίζεται σωστά.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων και για την παροχή μιας εξατομικευμένης εμπειρίας, για τη βελτίωση της χρηστικότητας του παρόντος ιστοτόπου και για τη συλλογή στατιστικών χρήσης. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια του παρόντος ιστοτόπου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση cookies, γνωστοποιούμε δεδομένα σε τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Analytics και Google AdWords, που μεταβιβάζουν δεδομένα κίνησης ιστοτόπων στους διακομιστές της Google. Το Google Analytics δεν ταυτοποιεί μεμονωμένους χρήστες και δεν συσχετίζει τη διεύθυνσή σας IP με κανένα άλλο δεδομένο που τηρεί η Google. Χρησιμοποιούμε αναφορές που παρέχονται από τη Google προκειμένου να κατανοήσουμε την κίνηση του ιστοτόπου και τη χρήση των ιστοσελίδων και να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις που αγοράζουμε από το διαφημιστικό δίκτυο της Google και άλλων. Η Google μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται στην Google’s Privacy Policy και για τους σκοπούς που παρατίθενται ανωτέρω στην παρούσα ενότητα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics εάν απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε το cookie, απενεργοποιήσετε το JavaScript ή χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία υπηρεσία απενεργοποίησης που παρέχει η Google. Για να απενεργοποιήσετε τις διαφημιστικές λειτουργίες της Google ακολουθήστε τον σύνδεσμο αυτόν τον σύνδεσμο.

Για λόγους διαφάνειας, έχουμε συνοψίσει τα cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com/.