28η Οκτωβρίου

Προεόρτιες εκδρομές

Χριστούγεννα

Πρωτοχρονιά

Καθαρά Δευτέρα

, 4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€815.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€715.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 19 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
3 Ημέρες - 2 Νύχτες
€240.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 25 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 24 Μαρτίου, 20238 θέσεις
3 Ημέρες - 2 Νύχτες
€315.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 25 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 24 Μαρτίου, 20238 θέσεις
3 Ημέρες - 2 Νύχτες
€355.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 25 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
, 7 Ημέρες - 6 Νύχτες
€2,995.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 21 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 7 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 8 Ημέρες - 7 Νύχτες
€945.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 5 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 26 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 5 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€680.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 24 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις
Επόμενη αναχώρηση
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 24 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 8 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€695.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 25 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
Load More Trips

25η Μαρτίου

3 Ημέρες - 2 Νύχτες
€240.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 25 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 24 Μαρτίου, 20238 θέσεις
3 Ημέρες - 2 Νύχτες
€315.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 25 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 24 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€680.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 22 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 24 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
, 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€670.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 15 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 7 Ημέρες - 6 Νύχτες
€2,995.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 21 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 7 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 8 Ημέρες - 7 Νύχτες
€945.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 5 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 26 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 5 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€680.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 24 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις
Επόμενη αναχώρηση
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 24 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 8 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€695.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 24 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€695.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 24 Μαρτίου, 20238 θέσεις
Load More Trips

Πάσχα

4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€455.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 14 Απριλίου, 20238 θέσεις
4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€335.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 14 Απριλίου, 20238 θέσεις

Πρωτομαγιά

Αγίου Πνεύματος