28η Οκτωβρίου

Επόμενη αναχώρηση
 • 27 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 28 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€780.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 26 Οκτωβρίου, 202218 θέσεις
 • 28 Οκτωβρίου, 202220 θέσεις
5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€780.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 26 Οκτωβρίου, 202220 θέσεις
4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€565.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 27 Οκτωβρίου, 202217 θέσεις
4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€665.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 27 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 28 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€945.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 27 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
, , 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€895.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 27 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 28 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
Επόμενη αναχώρηση
 • 27 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 28 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
, 4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€795.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 28 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
6 Ημέρες - 5 Νύχτες
€945.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 26 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 27 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
Load More Trips

Προεόρτιες εκδρομές

Χριστούγεννα

Πρωτοχρονιά

Καθαρά Δευτέρα

, 4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€815.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 26 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€880.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 26 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις

25η Μαρτίου

, 4 Ημέρες - 3 Νύχτες
€815.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 26 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις
, 5 Ημέρες - 4 Νύχτες
€880.00
Δείτε αναλυτικά
Επόμενη αναχώρηση
 • 26 Οκτωβρίου, 20228 θέσεις
 • 23 Φεβρουαρίου, 20238 θέσεις
 • 22 Μαρτίου, 20238 θέσεις

Πάσχα

Πρωτομαγιά

Αγίου Πνεύματος